עדכונים והבהרות

הודעה על עדכון מועדים שונים

מענה מס' 1 לשאלות במסגרת קול קורא - מענקים לאמנים עצמאיים

מענה מס' 2 במסגרת קול קורא - הודעה על עדכון תנאי סף

סגירת תפריט
דילוג לתוכן