עדכונים והבהרות

הודעה על עדכון מועדים שונים מתאריך 26.11.19

הודעה על עדכון מועדים שונים מתאריך 26.08.19

הודעה על עדכון מועדים שונים מתאריך 04.06.19

מענה מס' 1 לשאלות במסגרת קול קורא - מענקים לאמנים עצמאיים

מענה מס' 2 במסגרת קול קורא - הודעה על עדכון תנאי סף

סגירת תפריט
דילוג לתוכן