קרן ליוצרים עצמאיים מיסודו של משרד התרבות והספורט

הקרן ליוצרים עצמאיים מוקמת לראשונה בשנת 2019 על ידי משרד התרבות והספורט. הקרן נוסדה כמענה לצרכים, שעלו מהשטח כדי לעודד ולטפח את עולם היצירה העצמאי, שאינו מאוגד בעמותות או במסגרות נתמכות אחרות.

הקרן תעניק תמיכה ליוצרים עצמאיים,  שאינם מאוגדים ולכן לא נהנים מסיוע ממשלתי לתמיכה ביצירתם.   הקרן תסייע ליוצרות וליוצרים העצמאיים לקדם את יצירותיהם ובתוך כך להגדיל ולפתח את התפריט  האמנותי התרבותי  הישראלי בארץ ומעבר לים.

חברת "מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ" נבחרה לנהל את הקרן מטעמו של משרד התרבות והספורט.

מנגנון התמיכות עוסק בשלושה סוגי פעילות –

פרויקטים ופעילות אמנותית בארץ – בשני מסלולי תמיכות : מסלול א' לפרויקטים בהיקף נרחב, ומסלול ב' עבור פרויקטים בהיקף קטן.

יצוא תרבותי בחו"ל – השתתפות בפסטיבלים, הזמנה להעלאת תערוכה, הרצת מופעים ועוד.

השתלמויות מקצועיות, כנסים בינ"ל, התמחויות והשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל.

הקרן תנהל את מנגנון התמיכות ותמיין אותן על פי הקריטריונים הקבועים בקול הקורא הייעודי לנושא. וועדות שיפוט מקצועיות יבחנו את הבקשות, בהתאם לאמות המידה המפורטות בקולות הקוראים ויבחרו את היוצרים שיזכו במענקים.

 בהצלחה לכולן/ם!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן